Dette trenger du å vite om

Teknisk seo analyse

Hensikten med en teknisk SEO analyse er å identifisere mulige problemområder i forhold til den tekniske løsningen. Vi ser på de viktigste tingene man må ha et klart forhold til for å kunne lykkes.

Når vi snakker om teknisk SEO analyse, snakker vi om alt som teknisk påvirker hvordan et nettsted og dets undersider blir oppfattet av søkemotorene. Denne analysen er helt nødvendig for å kunne danne oss et bilde av hvilket utgangspunkt vi har når vi skal vuredere et nettsteds muligheter for høyere plasseringer i søkemotorene.

En grundig teknisk SEO analyse er nødvendig for å identifisere og rette opp i eventuelle hindre som måtte finnes i den tekniske løsningen for en hjemmeside, blogg eller nettbutikk, slik at det er lagt til rette for at søkemotorene sine roboter ikke hindres eller forvirres unødig.

Det første vi ser på, er de tingene som er enkle å identifisere. Dette er ting som url-struktur, kildekode, css, javascript og lignende.

For å gjøre en innledende seo-analyse, er det ikke nødvendig å ha direkte tilgang til administrasjonssystemet. Men, for å kunne gjøre en mer inngående analyse av løsningen, trenger vi admin-tilgang, slik at vi kan sjekke utvidelser og sikkerheten i systemet.

Når en mer overfladisk, innledende analyse er gjort, kan vi danne oss et bilde av hvorvidt vi kan være til hjelp for dere eller ikke. Noen innholdsstyringssystemer er så håpløst dårlig laget, at vi vet med sikkerhet bare ved å se på systemet som er valgt at dette kommer ikke til å føre noe sted. I slike tilfeller avviser vi kunden, og ber de om å bytte ut systemet til et bedre egnet system før vi ønsker å jobbe med kundens nettsider.

Vi avviser ikke kunder fordi vi ønsker det, men gjør dette rett og slett fordi målet med seo-analysen er å kunne være til hjelp i forhold til bedre plasseringer i trefflistene til Google, Bing og de andre søkemotorene. Det er derfor i alle parters interesse at det er valgt tekniske løsninger som har mulighet for å kunne få gode plasseringer. Vår anbefaling i forhold til valg av teknisk seo løsning er WordPress brukt sammen med hjelpesystemet Elementor. Dette er teknisk løsning vi har valgt for dette nettstedet.

Neste del vi må se på, er optimalisering av selve innholdet på sidene.